НАЧАЛО / СТАТИИ търсене

Всички статии


Общи статии
   Началото
   Съвместимост на атерини с други видове риби
   Интервю на Чарли Граймс в ефир (англииски)
   Видове атерини
   История на атерините

Хранене
   Хирономус
   Приложими фирмени храни

Грижи
   Създаване на биотопен аквариум
   Основни положения
    Интервю с Йоханес Граф
    Интервю с Мартен Сулоса

Размножаване
   Размножаване

Болести
   Микобактериоза
   Болести
   Предпазване от Болести
   Изчисления за медикаменти за аквариуми
   Отговор на болестите
   Справяне с болестта

Хибридизация
   Хибридизация при Атерините

Снимки на биотопи
   Orara river
   Blackwater creek
   Kangaroo creek
   Brisbane creek
   Deepwater creek
   Searus creek
   Snapper creek
   Ithaca creek
   Booloumba creek
   Amamoor creek
   Clyde river
   Darwin river
   Drysdale river
    Езерото Сентани - Папуа, Нова Гвинея

Австралииски биотопни растения
   Австралииски биотопни растения от А до М
   Австралииски биотопни растения от N до Z

Хейко Блехер
   Хейко Блехер или Живот под и над водата

Адриян Тапин
   Адриян Тапин-един пример за подражание

Полуостров Кеип Йорк-Австралия
   Полуостров Кейп Йорк,Австралия.Описание, видове Атерини и растения

Аквариумен софтуеър
   Тест за познанията ви за растенията - на англииски е
    Още един аквариумен калкулатор
    Малка програма за изчисляване на обема и триизмерна визия
   Скрийн сейвър-Dream Aquarium
   Аквариумен калкулатор

Предпазване от Болести

Предпазване от Болести


Успешното поддържане на здравето у рибките започва по-скоро с предпазването на любимците ни от болести, отколкото с лечението им. Предпазването се постига чрез добрите качества на водата, хранителния режим и навиците, които ще си изградим (смяна на водата, почистване от загнили листа, поддържане на водните показатели в норми). Без тези основи е невъзможно да се спасите от пикове, благоприятстващи развитието на болести. Дори ако използвате стерилизираща техника, като например ултравиолетови стерилизатори или озонизация, не можете да елиминирате всички патогени, които се намират в аквариума ви. 

Може би първото нещо, което трябва да вземете под внимание при предпазването на рибките ни от болести, е ефективната карантина. Карантината период на изолация на рибката по време, на който тя бива наблюдавана за наличието на каквито и да е болести. Акваристите рядко прибягват към този способ, защото за него се изисква още един аквариум, разходи, и време. Но истината е, че Ви е необходим подходящ карантинен аквариум на азположение по всяко време. Един 50 литров аквариум, например, е достатъчен и неговото стартиране и поддръжка не би било по-сложно, от който и да е друг аквариум. Нормално е да го държите празен в случай, че пристигнат нови рибки с цел карантина и за да можете да приютите в него каквито и да е болни рибки от основния ви аквариум. Препоръчителният карантинен период е 3-4 седмици.

Карантинният аквариум трябва да е празен, сложете само няколко изкуствени растения за да редуцират стреса и за филтрация използвайте гъба с аератор. Карантинните аквариуми могат да са съществено по-нестабилни от основния ви аквариум, така че сменяйте адекватно водата в тях освен в случаи на лечение, в които предписанието на лекарството не изисква редовна смяна на водата. Стените и дъното на аквариума трябва да се поддържат колкото се може по–чисти. ори идеално чистото стъкло може да съдържа огромно количество микроорганизми които са способни да създадат проблеми в аквариума.

Използвайте надежден и адекватно захранен нагревател с лесно контролируема температура. Като предпазна мярка срещу пренасяне на болести, мрежи, сифониращи маркучи, кофи и всякакъв друг тип оборудване трябва да се използва само за този аквариум или ако ги използвате за основния си аквариум ги стерилизирайте. Начините на стерилизация ще бъдат описани в по-късна статия. 

Предимства на Карантината:

1. Оценяване на здравословните качества на новата риба.
2. Болестите, които са в инкубационен период могат да се проявят след дни или седмици при наличието на една на пръв поглед здрава рибка.
3. В карантинния аквариум можете да наблюдавате много по-добре рибката, отклкото ще можете в общия аквариум.
4. Намаля риска от пренасяне на болести по предходните рибки. 
5. Също така патогените могат да се пренасят от предходни аквариуми посредством заразено оборудване – кепче и т.н. или дори чрез частици, които се носят по въздуха, повечето паразити остават затворени в карантинния аквариум, докато не бъдат отстранени чрез подходящо лечение. 
6. По-постепенно климатизиране на новата риба към условията на основния ви аквариум.
7. Общият аквариум е една конкурентна със себе си сред,а в която новата рибка е подожена на допълнителен стрес.
8. Употребата на лекарствени препарати е удобна.
9. Карантинните аквариуми често биват по-малки от общия аквариум и по-малко количество от лекарството е нужно.
10. По-малко органика, която може да деактивира активното лекарство.

Трябва да бъде разбрано обаче, че използвайки карантинен аквариум ние намаляме, а не елиминираме проблемите, които можем да имаме при наличието на една нова риба в общия аквариум. Някои болести имат дълъг инкубационен период, който се нуждае от месеци преди да се появят симптоми, говорещи за наличие на болестта. В други случаи може да бъде здрава, но да е носител на инфекциозни болести. С други думи казано инфекциите не винаги трябва да се асоциират с болести. Това означава, че носителят на болестта не показва белези на инфекция дори и при наличието на даден патоген и карантината е завършена без проблеми. Докато от друга страна риба инфектирана със същия агент в общия аквариум може да показва симптоми. 

Рейнболите в аквариумни условия са повишен обект на заболявания. Повишените нива на органика, съпроводени от неправилен хранителен режим и подръжка, създава околна среда подходяща за развитието на бактерии и гъбички, в която паразитите могат да процъфтят. За да се предотвратят заболявания, смяната на водата трябва да е адекватна на режима на хранене и този на съхранение на рибките.

Материята о частици (фекалии, неизядена храна, загниващи паднали растителни материали и т.н.) трябва редовно да се премахва. Това включва премахването на наносите чрез сифонираща тръба, ръчно премахване на алгите по стените и редовно чистене на материята от частици във филтъра. Оборудванет трябва да се дезинфекцира при преместването му от един аквариум в друг, както и всяка болна или умряла рибка трябва да се отстранява, поради факта че тези риби се явяват носители на болести в живата система в аквариума Ви, както и при случай на смърт, те са органичен товар по време на изгниването на телата им. 

Навиците са един от крайъгълните камъни, ключове за здравето на рибките Ви. Големият брой инфекциозни болести, особено гъбичните инфекции, могат да се припишат към натрупването на органика в аквариума Ви. Важно е сифониращите тръби, кепчета и друг тип оборудване използвано за чистене на аквариуми, да бъде стерилизирано с разтвори за стерилизация след употреба. За улеснение можете да използвате пластмасова кофа, в която оборудването може да се потапя или да се поставя след използване. Предметите в потопената кофа рябва да се измият обилно с чиста вода след 1 час престой в разтвор за стерилизация и да се оставят да изсъхнат.

Химикалите, които ползвате за тази цел трябва да са минимално токсични за рибките, но ефективни при отстраняването на инфекциозни частици и друг тип органични наноси, които са се натрупали по оборудването. Разтворите на хлор и калиев перманганат са перфектни за дезинфекция на оборудването. Фирмени препарати, като на пример Бензалкониум Хлорид или четиривалентни аминиеви съединения, са също подходящи и трябва да се използват спрямо упътванията си. 
Ако използвате хлор, за да дезинфекцирате оборудването или аквариумите си, които не използвате, но са в близост до други аквариуми с рибки можете да използвате гранули (Calcium hypochlorite 65%). Калциевият Хопихлорид не е лесно летлив, колкото течния хлор (Sodium hypochlorite ). В слабо вентилирана стая изпаренията на хлора могат да Ви костват смъртта на рибки в съседен на почиствания аквариум. Хлорните изпарения могат да навредят и на Вас. Концентрация от 10 mg/L за 24 часа са ефективни за почистването на аквариуми и потопяемо оборудване. Ако сте решили да дезнфекцирате оборудването чрез потапяне в разтвор на хлор, концентрация от 200 mg/L може да се използва за 30 до 60 минути или 100 mg/L за няколко часа. 

Използвайте хлора внимателно, при многократно третиране на аквариума Ви с този елемент, силиконовото запечатване на стените му ще бъде унищожено или сведено до кашкава субстанция, която няма да може да държи стъклените стени достатъчно и в следствие на това ви очаква бедствие. Хлорът разтваря синтетичните материали, като например гъбата във филтъра Ви. Винаги използвайте гумени ръкавици и осигурете защта на очите си, когато работите с по-големи количества хлор. Калциевият хипохлорид е оксидиращ агент и не трябва да се излага под влиянието на горещина, киселинни или органични съединения, защото може да причини пожар особено, ако е влажен или мокър. При някои случаи може да предивикате дори експлозия. Остатъците от хлора могат да се неутрализират използвайки 7.4 mg/L Солиев тиосулфит ( Sodium thiosulfate) на всеки 1 mg/L хлор наличен в разтвора (7.5 грама Sodium thiosulfate ще неутрализират наличния хлор в 5 литра на разтвор от 200 mg/L).

Калиевият перманганат (KMnO4) разбива органичната материя и някои химикали във водата. Поради факта, че той е толкова унищожителен трябва да се внимава за да избегнем наранявания по себе си и по любимците ни. Бактериите, гъбичките, външни паразити и каквато и да е друга форма на живот могат да бъдат убити при излагане на висока доза от калиевия перманганат. Някои материали могат да се развалят след многократно третиране. Гумата и синтетичните или естествените фибри могат да деградират внезапно, но по голямата част от пластмасите са устойчиви. 

Разтвори и сухата форма на калиевия пермаганат могат да изгорят или да зачервят кожата. При употреба носете маска и защитно гумено облекло. Бъдете внимателни и сигурни, че очите Ви са защитени и носите гумени ръкавици. Поставете препарата на сухо, студено място за предпочитане на бетонен под. Формалдехид (formalin) и калиевият перманганат могат да се свържат в токсичен формалдехиден газ, особено в концентирани форми. Калиевият перманганат, както и Калциевият хипохлорид не трябва да са изложени на топлина, защото могат да причинят пожар или в някои случаи експлозия. 

Редовният контрол и наблюдения над качествата на водата са много важни в предотвратяването на болестите. Критичните параметри на водата, повишената температура (особено внезапните драматични смени), ниските съдържания на кислород, рН, алкалност, твърдост, азотни отпадъци и токсични субстанции. Качествата на водата трябва да се наблюдават периодично и да се прилагат контрамерки, когато условията станат неподходящи. Важно е да сте запознати с методите на тестване на водата и да имате необходимите тестове в наличност.
Други превантивни мерки са да гледате по-малко количесво рибки в аквариума си и да сменяте редовно водата. Приготвяйте водата (24 часа престой в туби на пример са достатъчни да се отстранят по-голямата част от съединенията в нея) преди да я поставите в аквариума. Както и отстранявайте всяка болна или умряла рибка, след като те могат да пренесат болести в системата Ви.

Подържайте нивата на амоняк и нитрити на нула, тези на нитратите до минимум. Нивата на нитратите при 20 mg/L (ppm) могат да създадат проблеми, като например развитие на алгите и в по-дългосрочен план да Ви доведат до здравни проблеми при любимците ви. Оптималните условия на водата трябва да се поддържат по всяко време. Под оптималните условия не са внезапно смъртоносни, но стресират рибите и резултата е забавена смъртност. Леките (резки или внезапни промени в интензитета) - шум и други нарушения също могат да стресират риите и би трябвало да се сведат до минимум. 

Използването на доброкачествена храна снабдява рибките с всички нужни хранителни вещества за запазване на здравето и растежа им. Рейнболите хранени с пълна хранителна диета се справят по-добре със стреса и са по-устойчиви на заболявания. Но имайте предвид че дори и доброкачествената храна се разваля ако не е складирана на правилно място при правилни условия. 
Времето за складиране на по-голямата част от фирмените храни зависи и от условията, в които си държите храната за рибки. Нещо като правил е, че нормално една храна запазва всичките си качества за 90 дни прекарани на склад. Храните трябва да се държат на студено и сухо място (хладилника) и да се използват в рамките на 30 дни след отваряне на опаковката. Никога не хранете с мухлясала, обезцветена или втвърдила се храна. Мухъла по храните може да произведе плаващи токсини, които са смъртоносни за нашите любимци.

 

Адриан Тапин.
Превод: Красимир Момчилов (Gilgalath)
Редакция: Цветан Игнатов (malomir), Женя Скарлатова (AngelEyes)


*Забележка
Преводът е направен със специалното разрешение на автора.
 Ако искате да добавите коментар към статията, щракнете тук. (работи с javascript)

(C) Rainbowfish - България


oF <=> oC in <=> cm G <=> L