НАЧАЛО / АТЕРИНИ търсене

Всички рибки

Chilatherina sentaniensis
Melanotaenia splendida splendida
Bedotia geayi
Chilatherina bleheri
Chilatherina fasciata
Glossolepis dorityi
Glossolepis incisus
Glossolepis ramuensis
Glossolepis wanamensis
Iriatherina werneri
Marosatherina ladigesi
Melanotaenia affinis
Melanotaenia australis
Melanotaenia boesemani
Melanotaenia duboulayi
Melanotaenia herbertaxelrodi
Melanotaenia irianjaya
Melanotaenia kamaka
Melanotaenia lacustris.
Melanotaenia maccullochi
Melanotaenia nigrans
Melanotaenia papuae
Melanotaenia parkinsoni
Melanotaenia parva
Melanotaenia praecox
Melanotaenia sexlineata
Melanotaenia splendida inornata
Melanotaenia splendida rubrostriata
Melanotaenia trifasciata
Melanotaenia utcheensis
Pseudomugil connieae
Pseudomugil furcatus
Pseudomugil gertrudae
Pseudomugil signifer
Rhadinocentrus ornatus

Melanotaenia splendida inornata

Melanotaenia splendida inornata (Меланотения сплендида инорната)

 Меланотения сплендида инорната - Молин рокхол

Описание

Melanotaenia splendida inornata се среща в голямо разнообразие от цветове. Популациите от различните речни системи си имат своя собствена окраска и разцветка. Имената на вариациите обикновено са базирани на местностите, където те се срещат. Обикновено тялото е с маслиненозелен до жълтеникав цвят с бели участъци по гърдите. Люспите отстрани на тялото са с розови. По люспите има лентите и точки, които са жълти или червени. Гръбната, опашната и аналната перки са на червени и жълти карета или са оранжево-жълти с ярко червени точици и с черен ръб. Видът се различава лесно от Melanotaenia splendida splendida по дълбочината на тялото, броя на перките и цветовите модели, чиито вариации зависят от местоположението на популацията и условията на водата.

Melanotaenia splendida inornata достига максимален размер от 15 см, но често са по-малки от 12 см. с ширина на тялото 6-8 см. Мъжките индивди с по-издължени и по-ярки перки, особено по време на размножителния сезон. 

Разпространение

Обитават речните системи на Северната територия и Куийнсленд, които се вливат в морето Арафура и залива Карпентерия – от Дарвин до полуостров Кейп Йорк. Ареалът им се простира до източното крайбрежие около реките Локхард и Стюад. Често се срещат заедно с Melanotaenia nigrans и Melanotaenia trifasciata.

 


Местоживеене и екология

Melanotaenia splendida inornata са тропически рибки и се срещат в почти всякакъв тип сладководни басейни - бавнотечащи потоци, влажни мочурища, лагуни и чисти течащи реки. Обитават предимно води със средно количество растителност и с температурен диапазон от 23 до 33 °C, pH 4,6 – 8,3 (средно 6,1), електропроводимост от 2 дo 220 µS/cm и нива на разтворен кислород от 0,9 дo 8,2 mg/L (средно 5,8). Поносимостта към параметри в толкова широки граници е причина за голямото разпространение на вида.

 

Меланотения сплендида инорната - Флат рок крийк

 Размножаване

По време на размножителния сезон, който започва непосредствено след приключване на сухия сезон, Melanotaenia s. inornata мигрират нагоре по течението на реките,. Вероятно се чифтосват по време на миграцията си, разпръсвайки из цялата речна система голям брой сравнително големи кат размер яйца, които се закачат за растителността посредством малки нишки. Излюпват се в рамките на ранния влажен сезон и половите им жлези се развиват до следващия период за чифтосване, който е следващата година през късния влажен период.

Меланотения сплендида инорната - Алигатор ривър

 
В аквариумни условия големите женски хвърлят повече от 100 яйца на ден. По-малките женски (28 - 35 мм) хврълят в пиковия период по 20 - 30 яйца на ден. Излюпването започв след 6 - 7 дни. Веднъж били наблюдавани две женски, които снесли повече от 1700 яйца в рамките на една седмица. Температурата, нужна за излюпването, е 26 °C. Melanotaenia splendida inornata може да достигне дължина от 20 мм за 86 дни.

Меланотения сплендида инорната - Дарвин ривър


Диета

Основната част от диетата им са алгите, водните и сухоземни насекоми, микрофлора, хирономни ларви и др. Когато навлязат в басейните и каналите през влажния сезон, те се хранят главно със сухоземни насекоми, като например двукрили и мравки. Melanotaenia splendida inornata може да бъде класифицирана като всеяден вид.

Меланотения сплендида инорната - Оенпелли


Интересно

Трябва да бъде отбелязано, че шансовете за оцеляване на Melanotaenia splendida inornata рязко спадат при повишаване на температурата на водата. Подобни повишавания са често явление във водните басйни на северна Австралия по време на късния сух сезон. Язвен синдром или „червени точки”се забелязват при Melanotaenia splendida inornata в редица речни системи в Северната територия. Тези условия може да са фатални за младите екземпляри. Mycobacteriosis е заболяване, което трябва да се вземе под внимание при рибките в аквариумни условия. Може да доведе до значителни загуби в популацията.

Меланотения сплендида инорната - Нимрод крийг

 

Автор: Адриан Тапин.
Превод: Красимир Момчилов (Gilgalath)
Редакция: Цветан Игнатов (malomir), Женя Скарлатова (AngelEyes)*Забележка
Преводът е направен със специалното разрешение на автора.

 

        Речните системи на Северните територии и Куинсленд, които се вливат в Море Арафура и залива Карпентерия – от Дарвин до полуостров Кейп Йорк  - Австралия

       До 15 см.

       От 120 см. нагоре

         24- 33 °C

       6.5 - 8.0

       8 - 10°

 

 

 Ако искате да добавите коментар към рибката, щракнете тук. (работи с javascript)

(C) Rainbowfish - България


oF <=> oC in <=> cm G <=> L